93 300 17 76 Dill - Div 08:00 - 13:30h i 15:00 - 18:00h C/ Pere IV, 29-35 baixos Barcelona
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
Normes Standard internacionals
DIN, AFNOR, AISI, UNE, W-NR...
Maquinària
Rofin, Praxair, Alphalaser i Messer Griesheim
Contacte

Làser

Màxima precissió

Característiques

En la soldadura per deposició amb làser, l'àrea de la peça trencada o danyada s'emplena usant vareta d'aportació. El filferro és guiat sobre el component de manera que el fes làser provoca la fusió conjunta i simultània del filferro i la superfície del material base, en l'ordre d'un mil·lisegon. Depenent del diàmetre de la vareta utilitzada, l'altura total de la unió s'aconsegueix amb l'addició repetida de capes de filferro. El contorn geomètric final s'obté a continuació mitjançant tècniques de mecanitzat -tall- o electroerosió.
Fins ara, la soldadura per deposició ha estat realitzada tradicionalment i de forma majoritària amb les tècniques: TIG o micro-plasma. Un altre mètode, la lligadura (soldeo per difusió) amb resistència utilitzant pols, és adequat per a reparacions de motlles en aplicacions on es requereixi una cohesió baixa.

Els avantatges de la soldadura per deposició amb làser en quant al material, sobre els mètodes convencionals d'arc elèctric i microplasma, provenen d'una major velocitat d'escalfament i refredament, i volums menors del bany de fusió. La zona afectada tèrmicament en la peça és molt menor, i els riscos de distorsions, debilitament i formació d'esquerdes es redueixen considerablement. A més, es poden aconseguir millors propietats en les capes del cordó per mitjà d'estructures de gra fi o emprant vareta d'aportació de diferents aliatges.

Des del punt de vista de la producció, es poden obtenir estructures notablement més fines amb tècniques assistides per làser, ja que pot treballar-se amb varetes de fins a 100 micres de diàmetre. El fes làser pot ser focalitzat molt bé, permetent a la peça i al filferro rebre aportació tèrmica en una zona molt precisa i localitzada.

Així, l'energia incident i consegüent escalfament de la peça es poden mantenir molt baixos. Això ens dóna una mínima distorsió i una zona afectada tèrmicament molt reduïda. La qual cosa, juntament amb una operació molt precisa assistida per microscopi, suposa que hi ha molt menys treball d'acabat (erosió, rectificat) que amb altres tipus de soldadura. Igualment, podem aconseguir alts graus de duresa depenent del material base: fins a 60 graus Rockwell HRC.

Diferents materials

Permet soldar materials diferents i de diferents espesors sense problemàtica.

Velocitat

La soldadura làser és ràpida ja que la influència tèrmica sobre el material és baixa.

Cordons resistents i estètics

La soldadura làser permet fer cordons de soldadura ultraresistents i fins.

Potència

La potència de la maquinària làser amb la que treballem és de 100, 150, 200 i 300 w.