93 300 17 76 Dill - Div 08:00 - 13:30h i 15:00 - 18:00h C/ Pere IV, 29-35 baixos Barcelona
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
Normes Standard internacionals
DIN, AFNOR, AISI, UNE, W-NR...
Maquinària
Rofin, Praxair, Alphalaser i Messer Griesheim
Contacte

TIG Pulsant

Farciments de gran volum
Inici Serveis TIG Pulsant

Característiques

Aquest sistema es basa en la fusió dels materials mitjançant un arc elèctric produït en la punta d'un elèctrode de tungstè i protegit per un gas inert (normalment argón i heli).
Els cordons produïts per aquest sistema són molt resistents i menys sensibles a la corrosió, precisament per la protecció a l'entrada d'oxigen que el gas inert dóna a l'arc elèctric.
Aquesta tècnica permet efectuar grans aportacions de material.
És ideal per a farciments de gran volum.

Tractament de materials

Permet soldar en pràcticament qualsevol posició, a més de metalls tan variats com l'alumini, l'acer aliat, el níquel, coure, magnesi....

Evita soldadures gruixides

En aquest tipus de soldadura es pot agregar només la quantitat que es consideri necessària, evitant així un sobre espesor antiestètic.

Versatilitat d'espesors

És un treball amb l'arc de baixes corrents, pel que ens permet soldar diferents tipus d'espessors, de la més mínima a la més gruixuda.

Major control

Permet un major control de penetració podent així utilitzar-se per una passada fina o per a grans espessors.